Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

 Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Bydłowska

Zastępca Rady Rodziców: Agnieszka Sochanik

Skarbnik: Agnieszka Kubiak

Sekretarz: Aleksandra Krężel

Członkowie: Justyna Derlatka, Marek Misztal, Krzysztof Kowalczyk

 Konto Rady Rodziców:
10 10203668 0000 5802 0355 4060