Zebrania

12 września 2018

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami.

Zebrania klas 4c, 7b PSP 8 i IIIA gimnazjum

13 września 2018

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-7 PSP 8 i III gimnazjum z rodzicami

 

07 listopada 2018

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami.
08 listopada 2018

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-8 PSP 8 i III gimnazjum z rodzicami.
20 grudnia 2018

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-8 PSP 8 i III gimnazjum z rodzicami.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych z przedmiotów oraz zachowania. Informacja o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz zachowania.

 

24 stycznia 2019

czwartek

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 PSP 8 i   klas 4-8 PSP 8 oraz III gimnazjum –   poinformowanie o uzyskanych ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.
20 marca 2019

środa

Zebrania klasowe wychowawców klas 1-3 PSP 8 z rodzicami
21 marca 2018

czwartek

Zebrania klasowe wychowawców klas 4-8 i III gimnazjum z rodzicami
22 maja 2019

środa

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 PSP 8– poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacji rocznej
23 maja 2019

czwartek

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 4-8 PSP 8 oraz III gimnazjum – poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacji rocznej z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania oraz informacja o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz zachowania.