Zebrania

Najbliższe zebrania:
18-19.12.2019 – Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami