Zebrania

Najbliższe zebrania:
23-24.10.2019 – Zebrania klasowe wychowawców z rodzicami