Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej znajduje się regulamin wraz z aktualnymi załącznikami
(dokument ten można pobrać ze strony celem wydrukowania
i wypełnienia wybranych stron):