Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy
Daria Maryszczak (urlop),
– Beata Malinowska