Autoewaluacja SzpZ

W miesiącu wrześniu i październiku została przeprowadzona  autoewaluacja  działań Szkoły Promującej Zdrowie przy ZS nr 2 z OI  w celu wyłonienia problemu priorytetowego na rok szkolny 2016/2017.W badaniu uczestniczyli rodzice ,uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz nauczyciele. Korzystając z odpowiednich metod i narzędzi zostały przebadane  4 standardy szkoły promującej zdrowie w wyniku, których Zespół opracował plan pracy na  rok szkolny.

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI         

w roku szkolnym 2016/2017

Badana grupa na dzień 1.10.2016

Uczniowie-277osób

Rodzice-62 osoby

Nauczyciele-31osób

Pracownicy niepedagogiczni-7osób

Razem:377