Lekki tornister – sprawozdanie

W dniu 23.09.2016r. zakończyła się tygodniowa  akcja ważenia tornistrów w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 8 w Brzegu. Wszystkie klasy 1-6 zostały objęte tym badaniem w celu profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych.Chcemy również zwrócić uwagę dzieci i rodziców na kwestię ciężkich plecaków oraz przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu w przyszłości.

W sumie zostało przebadanych 277 uczniów w tym140 chłopców i 137 dziewcząt. Zgodnie  z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10%do 15% masy ciała  w innym przypadku  może to zaburzać prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka czego skutkiem jest boczne skrzywienie kręgosłupa.

Wyniki badań

Klasa do10% ilość  badanych do15% ilość  badanych do20% ilość  badanych do 30% ilość  badanych >30% ilość  badanych
1 a 2 7 6 3 0
2a 8 10 1 0 0
2b 15 9 0 0 0
2c 3 12 6 0 0
3a 12 11 4 0 0
3b 11 6 2 0 0
3c 14 10 0 0 0
Klasa do10% ilość  badanych do15% ilość  badanych do20% ilość  badanych do 30% ilość  badanych >30% ilość  badanych
4a 6 9 3 0 0
4b 10 7 3 0 0
4c 13 5 0 0 0
5a 1 4 5 4 0
5b 21 2 1 1 0
6a 0 2 2 3 6
6b 6 9 2 0 0
suma 122 103 35 11 6

Podsumowanie

  • 44% badanych uczniów nie przekroczyło 10%  masy ciała
  • 37% badanych uczniów nie przekroczyło 15%  masy ciała
  • 13% badanych uczniów nie przekroczyło 20%  masy ciała
  • 4% badanych uczniów nie przekroczyło 30%  masy ciała
  • 2% badanych uczniów  przekroczyło 30%  masy ciała

Wnioski :

  1. 81 %badanych nie przekroczyło normy ciężaru plecaka.
  2. 19 % badanych uczniów,  którzy przekroczyli  przedział 15% ciężaru plecaka często nosi wiele zbędnych rzeczy np. podręczniki  nie ujęte w planie z danego dnia,  dodatkowe przybory szkolne w postaci drugiego piórnika, tablety, gry komputerowe.
  3. 2% uczniów , którzy przekroczyli dopuszczalną normę ciężaru plecaka  posiadają szafki w szkole, jednak zapominają z nich korzystać.

Rekomendacje:

  1. Należy zachęcać uczniów do codziennego przeglądania tornistrów, prawidłowego rozmieszczenia ciężaru w  tornistrze, zwracać uwagę na noszenie  plecaka na dwóch ramionach.
  2. Poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonych badań na wywiadówce, przekazanie  praktycznych rad dla rodziców:

Rady dla  Rodziców
– przed zakupem tornistra i plecaka skontrolujmy szelki, które powinny być mocne, szerokiei regulowane
– tornister i plecak powinien być dobrze usztywniony i odpowiednio wyprofilowany
– kupujmy zeszyty w cienkich, tzw. miękkich okładkach
– w miarę możliwości zamieniajmy grube zeszyty 82 lub więcej kartkowe na cieńsze,np. 16-32 kartkowe
– na bieżąco sprawdzajmy zawartość piórnika
– systematycznie kontrolujmy co dziecko pakuje do tornistra, plecaka, czy nie ma w nim niepotrzebnych przedmiotów i materiałów
– proponujmy dziecku lżejsze, a do tego bezpieczniejsze napoje w plastikowych butelkach.

           Jak  właściwie nosić tornister?

ü  Nosimy na obu ramionach

ü  Zapinamy szelki z przodu klatki piersiowej

ü  Długość  szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie plecaka

ü  Tornister powinien przylegać do pleców

           Objaśnienie dzieciom jak należy pakować tornistry/plecaki .

ü  Ciężkie podręczniki powinny znaleźć się w przegródce najbliżej pleców. Ciężar rozłożyć równomiernie na dnie tornistra

ü  Lżejsze rzeczy, tj. zeszyty czy piórnik włóżcie do przednich przegródek lub na górę tornistra

ü  Jeśli tornistry posiadają boczne kieszenie, zwróć uwagę, czy są one równomiernie obciążone (śniadaniówka, woda )

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

Izabela Jasiak