XII Olimpiada Integracyjna

9.06.2015 r. w naszej szkole odbyła się XII Olimpiada Integracyjna pod honorowym patronatem burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich brzeskich szkół podstawowych oraz Publicznego Przedszkola nr 7 i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lewina Brzeskiego. W tym roku hasłem przewodnim było: „I Ty możesz zostać mistrzem”. W nawiązaniu do sukcesów polskich siatkarzy i szczypiornistów, którzy osiągnęli wielkie sukcesy na mistrzostwach świata w swoich dyscyplinach, w tym roku konkurencje sportowe naszych zawodników były związane z piłką siatkową i ręczną. Każdemu zespołowi był przydzielony jeden zawodnik naszych reprezentacji. Zadaniem drużyny było przygotowanie hasła dopingowego na cześć danego zawodnika oraz przyniesienie zaprojektowanej przez siebie flagi reprezentującej swoją szkołę. Dodatkowo każdy zespół przygotował kilka informacji na temat wyznaczonego reprezentanta. Celem olimpiady było: upowszechnianie idei edukacji dzieci poprzez sport, popularyzowanie sprawności fizycznej wśród dzieci o różnej sprawności, kształtowanie pozytywnych uczuć moralnych takich jak ambicje, koleżeństwo, postawa „ fair play ” podczas rywalizacji sportowej, integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami sprawnymi oraz przypomnienie sukcesów polskich siatkarzy i szczypiornistów
Cała impreza rozpoczęła się wprowadzeniem wszystkich zespołów przez naszych sędziów. Następnie został odczytany apel olimpijski, przyrzeczenie złożone przez sędziów i zawodników oraz zapalenie znicza olimpijskiego. Po uroczystym rozpoczęciu głos zabrała pani dyrektor Lucyna Bończak. Przywitała wszystkie zespoły, ich opiekunów oraz zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: nasza była pani dyrektor Grażyna Przymuszała, Ryszard Milewski, radny miasta pan Mariusz Andruchowicz, przedstawiciele Rady Rodziców oraz niepełnosprawni siatkarze naszej kadry narodowej i ich trener Bożydar Abadżijew. Honorowy gość dokonał uroczystego otwarcia i zaczęła się wspaniała rywalizacja między drużynami.
Wszystkie konkurencje prowadzone przez pana Pawła Pietraszka i panią Joannę Gazdę związane z siatkówką i piłką ręczną budziły wiele emocji, cieszyły się ogromny powodzeniem i sprawiały prawdziwą radość. W przerwie odbył się pokaz naszych niepełnosprawnych siatkarzy. Już teraz wiemy, że oni grają na siedząco, a siatkę zawieszoną mają na wysokości swoich głów. Zagrali jednego, pokazowego seta do 5 punktów. Po przerwie każdy zespół wypuścił w niebo balon z podpisaną nazwą swojej szkoły i rozpoczęła się druga część konkurencji. Wszystkie zespoły dzielnie walczyły do samego końca. Przyszedł czas na podliczenie punktów i wtedy okazało się, że wszystkie drużyny mają taką samą ich ilość. W naszej Olimpiadzie nie było przegranych, wszyscy byli zwycięzcami. Z-cą burmistrza pan Tomasz Witkowski wraz z gośćmi każdemu zespołowi wręczyli pamiątkowe medale i bilety wstępu na krytą pływalnię ufundowane przez MOSiR, dyplomy, drobne upominki, podziękował za wspaniałą zabawę, udział w imprezie oraz życzył dalszych osiągnięć wszystkim uczestnikom. Na zakończenie uroczyście zamknął XII Olimpiadę Integracyjną w naszej szkole.

 

  Za rok spotkamy się znowu, aby uczestniczyć „… we współzawodnictwie opartym na lojalności i poszanowaniu przepisów, w duchu rycerskim, dla honoru naszych krajów i dla chwały sportu … „; jak głosiły słowa przysięgi zawodników.

Joanna Gazda