Biblioteka

BIBLIOTEKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BRZEGU

GODZINY OTWARCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK: 8:00 – 9:30, 10:45 – 13:15
WTOREK: 
9:50 – 11:20, 12:40-14:10
ŚRODA: 
7:50 – 8:50, 9:45 – 11:45
CZWARTEK: 10:45-13:15
PIĄTEK: 8:00-10:30

 Księgozbiór

Posiadamy lektury obowiązujące w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I-III gimnazjum. Z księgozbioru literatury popularnonaukowej chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie.  Biblioteka posiada pokaźny zbiór literatury pięknej. Największą popularnością cieszy się duży dział literatury młodzieżowej i bajek dla najmłodszych uczniów wzbogacony ostatnio także dzięki rządowemu programowi „Książki naszych marzeń”.

W czytelni został wyodrębniony księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzi bogaty zbiór encyklopedii, słowników przedmiotowych i ogólnych.

Założenia ogólne pracy biblioteki

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczo-kulturalnych szkoły. Pełni rolę centrum multimedialnego i informacyjnego. Wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Gromadzi i udostępnia lektury, literaturę piękną i popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne, prasę oraz zbiory specjalne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły. W czytelni wydzielony został księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu.

Wielkość zbiorów bibliotecznych  to 17200  pozycji w księgach inwentarzowych. Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami – wypożyczalnią i czytelnią oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W bibliotece dostępne są czasopisma dla dzieci i młodzieży, a także dla nauczycieli. W czytelni można korzystać na miejscu z następujących tytułów czasopism:

  • „Świerszczyk” – dla najmłodszych czytelników
  • „Victor Junior” – dla uczniów szkoły podstawowej
  • „Victor Gimnazjalista” – dla uczniów gimnazjum
  • „Biblioteka w szkole” – dla nauczycieli i wychowawców
  • „Wszystko dla Szkoły” – dla nauczycieli i wychowawców
  • „Sygnał” – da nauczycieli i wychowawców

Bibliotekę prowadzą: mgr Weronika Tworowska i mgr Szymon Gancarczyk