Spotkanie ze strażakiem – X 2018

„Jestem bezpieczny, ponieważ rozpoznaję zagrożenia” – spotkanie ze strażakiem w świetlicy szkolnej – 18.10.2018 r. Celem zajęć było przybliżenie uczniom różnych rodzajów zagrożeń, z którymi mogą się spotkać podczas pobytu w szkole oraz w domu m. in. takich jak: wybuch pożaru, poparzenie czy porażenie prądem. Dzieci uczyły się rozpoznawać rodzaj zdarzenia, wybrać odpowiedni numer alarmowy oraz przekazać funkcjonariuszowi lub ratownikowi istotne dane podczas rozmowy telefonicznej. Uczniowie poznali także rodzaje ubioru oraz elementy wyposażenia strażaka podczas działań ratowniczych oraz ich zastosowanie