Świetlica terapeutyczna

Świetlica terapeutyczna „Promyczek” pracuje

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 16.30.

 

O świetlicy słów kilka…

Nauczyciele prowadzący zajęcia:

mgr Anna Pączek

mgr Beata Malinowska

mgr Karolina Dubis

Opieka sprawowana nad uczniami…

Świetlica przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do PSP nr 8 w Brzegu, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Obecnie grupa liczy 15 osób.

W czasie zajęć świetlicowych przewidziany jest czas zarówno na odrabianie prac domowych, przygotowywanie do lekcji, jak i udział w atrakcyjnych zajęciach np. plastycznych, sportowych, bibliotecznych itp.

Każdy, kto korzysta ze świetlicy otrzymuje posiłek w formie kanapek, napojów bądź obiadu.

Celem świetlicy jest…

– zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów między ludźmi,

– zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom,

– wdrażanie do pełnienia określonych ról społecznych,

– łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

– eliminowanie zaburzeń zachowania,

– pomoc w odrabianiu zadań domowych,

– kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających,

– poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci na terenie szkoły i w środowisku pozaszkolnym,

– promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci,

– zapewnienie powodzenia szkolnego,

– organizowanie jednego posiłku dziennie i możliwość odpoczynku.

W ramach zajęć własnych i dowolnych świetlica organizuje:

– pomoc w odrabianiu lekcji,

– wycieczki krajoznawcze, kulturalne,

– zajęcia biblioteczne mające na celu promocję czytelnictwa,

– zajęcia artystyczne (umuzykalniające, techniczno- plastyczne),

– zajęcia sportowe, w zależności od pory roku: w plenerze, bądź na sali gimnastycznej (gra w piłkę nożną, siatkową, koszykową, zajęcia korekcyjno-relaksacyjne, aerobik oraz wiele innych gier i zabaw ruchowych),

– zajęcia socjoterapeutyczne, które uczą pewnych umiejętności społecznych przydatnych do budowania satysfakcjonujących więzi międzyludzkich,

– zajęcia tematyczne np. spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018 w naszej Świetlicy obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń, imprez i zajęć. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich.

WRZESIEŃ – „Rozruszaj swój umysł – trening pamięci”, Dzieci miały okazję rozwiązywać wiele zadań logicznych i sprawdzić które z nich najlepiej radzi sobie z łamigłówkami.

PAŹDZIERNIK – „Palcem po mapie”. Uczniowie zdobywali wiadomości na temat mieszkańców Ameryki Północnej i Południowej. Poznali kulturę oraz obyczaje ludzi zamieszkujących te kontynenty.

LISTOPAD –  „Andrzejkowo”. W listopadzie uczniowie mieli okazję sprawdzić co przyniesie im przyszłość, lejąc wosk, bądź biorąc udział w specjalnych zabawach andrzejkowych. Zabawa miała na celu zintegrowanie wszystkich dzieci oraz pozostawienie po sobie pozytywnych wspomnień dostarczając dzieciom wielu miłych wrażeń.

GRUDZIEŃ – „Hydropolis” W grudniu uczniowie wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Wrocławia.  Celem ich podróży było Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie „Hydropolis”. Uczniowie byli oszołomieni replikami głębinowych stworzeń czy miniaturami wynalazków inżynierii wodnej. Chętnie korzystali z multimedialnych tablic, z których mogli dowiedzieć się wielu dodatkowych i interesujących rzeczy.

W grudniu wychowankowie świetlicy terapeutycznej poczuli świąteczny nastrój. Odbyła się uroczysta wigilia świetlicowa. Odświętnie ubrani, uśmiechnięci, wspólnie usiedliśmy do jednego stołu. Nie zabrakło świątecznych życzeń i dzielenia się opłatkiem. Uczniowie otrzymali również przygotowane wcześniej paczki świąteczne.

STYCZEŃ – Wychowawcy świetlicy przypomnieli uczniom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu w trakcie ferii zimowych oraz bezpieczeństwa na drodze.

 

U nas codziennie wiele się dzieje! Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, na których poznają różne techniki; muzycznych, podczas których grają na instrumentach i śpiewają piosenki. Odbywają się również cykliczne zajęcia sportowe oraz czytelnicze. Pierwsze rozwijają motorykę oraz sprawność, drugie pozwalają rozwinąć wyobraźnię i zainteresować czytelnictwem.

Świetlica jest wyposażona w wiele ciekawych gier planszowych i karcianych. Dzięki nim dzieci mogą doskonalić umiejętność współpracy w grupie oraz są wdrażane do przestrzegania reguł i zasad. Grają w gry parateatralne np. w „Kalambury”, gry matematyczne, do których można zaliczyć: „Uno” i „Zęby smoka”, gry rozwijające spostrzegawczość, czyli np. w „Zwierzaki cudaki” oraz w gry rozwijające wyobraźnię – np. w „Story Cubes”.

U nas nie ma czasu na nudę! Czas wspólnie spędzany jest pełen radości, nauki, wzajemnej troski i zabawy.

Przed nami kolejne ciekawe wyzwania i zadania…