Najlepsi recytatorzy z Ósemki

1 –2 marca 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci odbył się Konkurs Recytatorski „Interpretacje Dziecięce”. Od lat organizatorom konkursu przyświecają te same cele – „propagowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz umożliwienie uzdolnionym artystycznie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności poza placówką szkolną. Formuła konkursu nawiązuje do tradycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej dla uczniów szkół średnich i dorosłych. Uczniowie, którzy zechcą kontynuować swoje artystyczne pasje na dalszych etapach edukacji, będą mogli skorzystać z doświadczeń zdobytych w szkole podstawowej.”

Tradycyjnie konkurs przeprowadzony został w formie dwóch turniejów: – turniej recytatorski – uczestnik prezentował jeden wiersz i fragment prozy, – turniej „wywiedzione ze słowa” – repertuar dowolny (wiersz lub fragment prozy, monolog literacki, collage tekstów), forma prezentacji uwzględnia obecność rekwizytów, ruchu scenicznego, elementów kostiumu, nawet łączenie słowa mówionego ze śpiewem.

W tym roku w szranki stanęło łącznie 45 uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: 20artystów z klas I – III i 25 z klas IV – VII. Publiczną Szkołę Podstawową nr 8 reprezentowało sześcioro uczniów przygotowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Katarzynę Kęśminowicz, Anetę Barcewicz, Annę Górecką, Zbigniewa Marciniaka oraz polonistów: Monikę Słupską, Teresę Medyńską – Aporowicz, Weronikę Tworowską. W konkursie wzięły również udział trzy uczennice z Ósemki reprezentujące Teatr „Tęcza”, przygotowane przez Marię Dorotę Herman. Prezentacje sceniczne oceniało jury składające się z instruktorów teatralnych i nauczycieli brzeskich szkół podstawowych. PSP8 reprezentowały: Dorota Wojciechowska i Agnieszka Wietrzyńska.

Młodsze dzieci prezentowały swoje umiejętności 2 marca, a ich starsi koledzy dzień później. Jury oceniało: dobór repertuaru, dykcję, interpretację, a w „wywiedzione ze słowa” – ruch sceniczny, celowość użycia kostiumu i rekwizytu oraz sposób ich wykorzystania. Szczególnie nagradzane były nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania sceniczne.

Reprezentanci naszej szkoły pięknie zaprezentowali się na scenie Miejskiej Bibliotece Publicznej. W kategorii klas I – III Emilia Feruś z kl. 3 b, przygotowana przez Anetę Barcewicz, zdobyła I nagrodę w turnieju „wywiedzione ze słowa”. Natomiast w starszej kategorii wiekowej w turnieju recytatorskim uczniowie z Ósemki zajęli wszystkie czołowe miejsca: I miejsce – Wiktoria Majecka z kl. 7 b (opiekun: Teresa Medyńska – Aporowicz), II miejsce – Julia Machnik z kl. 5 a oraz Kornelia Sachaj z kl. 6 b (opiekun: Maria Dorota Herman), III miejsce – Oliwia Kopecka z kl. 5 a (opiekun: Maria Dorota Herman).

Oliwia Czajkowska z kl. 5 b otrzymała wyróżnienie (opiekun: Weronika Tworowska).

Również w kategorii „wywiedzione ze słowa” kl. IV – VII Ósemka okazała się najlepsza. I miejsce jednogłośnie zajęła Alicja Wiącek z kl. 6 b, przygotowana do konkursu przez Monikę Słupską.

Gratulujemy dzieciom i ich opiekunom. Życzymy młodym recytatorom, aby rozwijali swoje artystyczne pasje i zdobywali laury w kolejnych konkursach.

                                                           Teresa Medyńska – Aporowicz

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.