XV Olimpiada Integracyjna

,,Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział” 

5.06.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 odbyła się XV Olimpiada Integracyjna. Patronat honorowy nad tą imprezą objął Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Nasza Olimpiada rozpoczęła się wejściem na salę gimnastyczną wszystkich drużyn: Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego, wszystkich szkół podstawowych, Zespołu Szkół Specjalnych, Brzeskiego Rodzinnego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ,,Troska”, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brzegu oraz zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbieta Kużdżał, Radny Henryk Jaros, Dyrektor Przedszkola nr 7 Integracyjnego Elżbieta Michalska, Dyrektor Żłobka Miejskiego ,,Tęczowy Świat” Emilia Świtoń, Kierownik WTZ Magdalena Kłoda, V-ce Prezes ZNP Nadzieja Nawrocka. Po wprowadzeniu flag: olimpijskiej i polskiej, zapalony został znicz olimpijski, a nasz niedowidzący uczeń przeczytał napisany brailem Apel Olimpijski. Następnie Pani Dyrektor Lucyna Bończak przywitała bardzo serdecznie wszystkie zespoły oraz zaproszonych gości. W paru słowach nawiązała do hasła ,,Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział”, które było mottem tegorocznej Olimpiady. Następnie przekazała głos Panu Burmistrzowi Jerzemu Wrębiakowi, który życzył wszystkim uczestnikom dzielności i wytrwałości w wysiłku sportowym oraz  realizacji dążeń do osiągania sukcesów, po czym uroczyście otworzył  XV Olimpiadę Integracyjną.

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem ,,I Ty możesz zostać koszykarzem” i nasze konkurencje sportowe były związane z koszykówką. Zaproszonymi specjalnymi gośćmi byli koszykarze na wózkach z Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych ,,Start” z  Wrocławia: Bartosz Weselak i Grzegorz Strzyż. Obaj panowie zaprezentowali nam grę 1×1, a następnie zaprosili do udziału we wspólnej zabawie chętnych uczestników zawodów, którzy mieli możliwość spróbowania swoich sił na wózkach inwalidzkich. Wszystkie zespoły dzielnie rywalizowały ze sobą, a ciekawe konkurencje  dostarczyły wielu wrażeń oraz zapewniły świetną zabawę. Jak co roku naszym głównym celem była integracja osób  niepełnosprawnych z  pełnosprawnymi, poczucie przynależności do grupy, zapewnienie sukcesu podczas wspólnej rywalizacji poprzez pokonywanie barier oraz własnych słabości,  możliwość uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym z atmosferą i pełnym ceremoniałem olimpijskim. Po zakończonych konkurencjach wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy, bilety wstępu na krytą pływalnię oraz upominki ufundowane przez  naszą szkołę, MOSiR oraz Burmistrza Brzegu, który następnie zamknął XV Olimpiadę Integracyjną. Wszyscy zostali zaproszeni w przyszłym roku na kolejne igrzyska. Na zakończenie w górę wystrzeliły konfetti, wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Olimpiada była  poprowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego, a dzielnie wspomagali uczniowie klas piątych.

                                                                                                         Joanna Gazda

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.