Prestiżowa nagroda dla niezwykłego ucznia ÓSEMKI

Prestiżowa nagroda dla niezwykłego ucznia ÓSEMKI oraz jego nauczyciela historii
4-dniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu w województwie opolskim zwróciła się do Parlamentarzysty Europejskiego –   Pani Lidii Geringer de Oedenberg z serdeczną, wyjątkową prośbą o ufundowanie Nagrody w postaci wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli naszemu wybitnemu uczniowi –  obecnie klasy trzeciej gimnazjum –  Michałowi Łazarczykowi.

Michał Łazarczyk to uczeń III klasy gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu. Jest młodzieńcem wszechstronnie uzdolnionym, niezwykle inteligentnym, dojrzałym emocjonalnie oraz świadomym swojej ścieżki edukacyjnej. Taki uczeń w karierze szkolnej zdarza się niezwykle rzadko.

Uczeń ten jest  skromny, sumienny i rzetelny, bardzo pracowity i ma ogromny potencjał intelektualny. Obcowanie z Michałem i konwersacja z nim jest czystą intelektualną przyjemnością. To osoba, z którą można porozmawiać na każdy temat. Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, doskonale potrafi bronić swoich racji i przekonań, a przy tym pozostaje niezwykle sympatycznym, lubianym przez koleżanki i kolegów chłopcem. Jest odpowiedzialny, koleżeński i pełen empatii.  Na Jego pomoc zawsze mogą liczyć  rówieśnicy oraz nauczyciele. Swoją wrażliwą osobowością, taktem oraz szacunkiem i akceptacją każdego z różnymi jego predyspozycjami i możliwościami przyczynia się do  tworzenia przyjaznej atmosfery wśród rówieśników, ma dar wpływania na społecznie akceptowane postawy uczniów, rozwiązywania różnorodnych problemów uczniowskich. Jest  wielką indywidualnością o silnej osobowości, a jednocześnie uczniem bardzo lubianym i uznawanym w szkole.

Na podkreślenie zasługuje niezwykła osobowość ucznia, jego pracowitość, wytrwałość, obowiązkowość oraz osobliwe poczucie humoru,  rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania. Kreatywność i inicjatywa – to jego niewątpliwe atuty – był m.in. współorganizatorem szkolnego całodniowego happeningu historycznego z okazji obchodów 1050-lecia chrztu Polski, aktywnym wolontariuszem PCK, uczestniczył w organizacji Olimpiad Integracyjnych, reprezentował szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych.

Wielkim atutem Michała jest jego pasja do poznawania historii naszej ojczyzny i świata, stawianie sobie wysokich, ale realnych wymagań, a przede wszystkim odpowiedź na podejmowanie przez nauczycieli nowych inicjatyw i wyzwań. Uzyskanie tej wyjątkowej Nagrody byłoby potwierdzeniem jego niezwykłego potencjału, znaczących osiągnięć dydaktycznych, pracy społecznej oraz wzorowej postawy uczniowskiej.

Osiągnięcia ucznia  nie są jednorazowe, ponieważ już od czwartej  klasy Michał Łazarczyk bierze udział w większości konkursów, zajmując czołowe miejsca na etapie wojewódzkim (w roku 2013/2014 został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego jak również finalistą Turnieju „Człowiek i jego środowisko” na etapie okręgowym).

15 czerwca 2015 z rąk Burmistrza Miasta Brzegu otrzymał tytuł „Primus Inter Pares” przyznawany wybitnym uczniom naszego miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Michał  posiada bardzo rozległą  wiedzę ogólną znacznie wykraczającą poza program nauczania szkoły podstawowej. Średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2014/ 2015 to   5,73 i wzorowe zachowanie.

Osiągnięcia:

 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
 • Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

 

Jednocześnie w konkursach na etapie miejskim/wojewódzkim uzyskał najwyższe lokaty w następujących konkursach:

 • I miejsce na etapie okręgowym (wojewódzkim) Turnieju „Człowiek i jego środowisko”,
 • Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Literackim dla dzieci i młodzieży „Smoki, księżniczki i tablety” org. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzegu, Fundację Rozwój oraz Stowarzyszenie Żywych Poetów,
 • III miejsce w mistrzostwach brzeskich szkół w szachach.

 

W roku szkolnym 2015/ 2016 Michał Łazarczyk jako uczeń klasy pierwszej gimnazjum uzyskał średnią ocen:  5,53 i wzorowe zachowanie. Ponadto uzyskał tytuł:

Laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

Laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,

Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,

Finalista Konkursu ”Losy żołnierza i dziejów oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczypospolita Obojga Narodów” na szczeblu centralnym.

 

Jednocześnie w konkursach na etapie rejonowym, powiatowym i miejskim uzyskał najwyższe lokaty:

IV miejsce na etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS „Prawda o AIDS –przekaż ją dalej” i Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu,

I miejsce zespołowo i III indywidualnie w powiatowym konkursie historycznym „Od pogaństwa do chrześcijaństwa- historia Polski za pierwszych Piastów”,

II miejsce w powiatowym konkursie historycznym „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie naszej wolności”,

II miejsce w III miejskim Turnieju Szachowym  „Kochanowski też grał w szachy”,

VI miejsce w I miejskim turnieju szachowym „Partyjka u Skłodowskiej”,

I miejsce w szkolnym turnieju matematycznym zorganizowanym z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia liczby π.

 

 

16 czerwca 2016 z rąk Burmistrza Brzegu otrzymał po raz drugi tytuł „Primus Inter Pares”.

W roku szkolnym 2016/2017 jako uczeń klasy drugiej gimnazjum  trzykrotnie uzyskał tytuł laureata:

 

 • Ogólnopolskiego Konkursu ”Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,
 • Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Jednocześnie w konkursach na etapie miejskim, rejonowym i wojewódzkim uzyskał najwyższe lokaty:

 • I miejsce w Konkursie Ortograficznym Języka Angielskiego oraz tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ANGIELSKIEJ org. przez Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu dla uczniów gimnazjów z powiatu brzeskiego;
 • II miejsce drużynowo w III edycji konkursu „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI” org. przez II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu;
 • IV miejsce na etapie rejonowym (powiatowym) Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu;
 • IV miejsce (wg uzyskanej punktacji wszystkich uczestników w kategorii od uczniów gimnazjum do osób dorosłych) w III Opolskim Teście Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych org. przez Fundację „Dla Dziedzictwa” w partnerstwie z Opolskim Kuratorem Oświaty;
 • I miejsce w zawodach powiatowych w unihokeju chłopców drużynowo;
 • V miejsce w półfinałach wojewódzkich w unihokeju chłopców drużynowo;
 • dyplom za udział w II etapie Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów  org. przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych pod patronatem MEN.

 

13 czerwca 2017 z rąk Burmistrza Miasta Brzegu otrzymał po raz trzeci tytuł „Primus Inter Pares” przyznawany wybitnym uczniom naszego miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Michał Łazarczyk uzyskał tytuł laureata:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej dla Gimnazjalistów uzyskując 7 miejsce w Polsce,
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
 • III miejsce w IV Wojewódzkim Teście Wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”

 

oraz

 • III miejsce w Wojewódzkim Teście Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych,
 • I miejsce indywidualnie i I miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie Historycznym organizowanym przez I LO Brzeg,
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Historycznym ” Drogi do Niepodległości”.

 

Przez  2 lata za swoje osiągnięcia dydaktyczne Michał otrzymywał Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego.

 

Michał Łazarczyk 22 czerwca 2018 r. kończy edukację w naszej szkole. Jako wielokrotny laureat konkursów już otrzymuje  zaproszenia do dyrektorów renomowanych liceów na terenie województwa opolskiego. Jego przyszłość pozwala myśleć o karierze politycznej, a ta niezwykła Nagroda jest uwieńczeniem jego wieloletniego dorobku edukacyjnego i motywacją do samorozwoju na chwałę naszego miasta i województwa.

 

Zdając sobie sprawę z wielości zadań, obowiązków, odpowiedzialności wynikającej ze sprawowania tak zaszczytnej funkcji sprawowanej przez Parlamentarzystę – Panią Lidię Geringer de Oedenberg, niezmiernie cieszymy się, że pozytywnie i z wielką satysfakcją odpowiedziała na wniosek dyrektora szkoły, zaaprobowany przez Burmistrza Brzegu.

 

Gratuluję uczniowi Michałowi Łazarczykowi oraz nauczycielowi historii panu Kordianowi Zamojskiemu pięknych, najwyższych osiągnięć szkolnych, zawodowych, wspaniałej pasji poznawania historii Polski i świata, dziękując za nieustający zapał i entuzjazm pedagogiczny, życząc niezwykłych przeżyć i niezapomnianych wspomnień z                     4 dniowej wycieczki w dniach 21-24 sierpnia 2018r.

Lucyna Bończak

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.