Goście z Litwy z wizytą w Ósemce

W dniach 10 – 11 października delegacja przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół i nauczycieli z Litwy uczestniczyła w wizycie studyjnej w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Oświaty w Opolu, zorganizowanej na prośbę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kownie. Goście byli zainteresowani modelami współpracy organu prowadzącego i szkół zapewniającymi rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

W drugim dniu wizyty litewscy goście odwiedzili Brzeg. Spotkali się z władzami miasta – burmistrzem panem Jerzym Wrębiakiem i wiceburmistrzem panem Tomaszem Witkowskim. Rozmawiali na temat konkretnych przykładów współpracy organu prowadzącego z brzeskimi szkołami wspierającej wszechstronny rozwój ucznia. Aby uczestnicy wizyty mogli przyjrzeć się z bliska praktycznym efektom tej współpracy, złożyli wizytę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8.

Wybór Ósemki nie był przypadkowy. To szkoła integracyjna, mogąca pochwalić się zarówno osiągnięciami w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i szczególnie uzdolnionymi. Uczniowie PSP8 są finalistami i laureatami wielu olimpiad przedmiotowych i konkursów artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Sukcesy wychowanków nie byłyby możliwe bez oddanej swej pracy, kreatywnej kadrze pedagogicznej, stosującej nowatorskie rozwiązania, realizującej innowacje pedagogiczne, wykorzystującej w procesie dydaktycznym wiedzę z neurodydaktyki.

Szacownych gości w progach placówki powitała dyrektor pani Lucyna Bończak i wicedyrektor pani Iwona Kiesińska. Uwagę przybyłych od razu przykuła flaga narodowa Litwy, pięknie wykaligrafowany napis „Labas rytas”, co po litewsku znaczy „dzień dobry”. Ciepłe powitanie wzruszyło gości i wprowadziło przyjacielską atmosferę. Uczestnikom wizyty towarzyszyli pracownicy RZPWE w Opolu- inicjatorzy spotkania i pomysłodawcy międzynarodowej współpracy szkół: kierownik Pracowni Wspomagania Szkół – pani Renata Najwer, nauczyciel konsultant pani Bronisława Niespor oraz kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego pani Elżbieta Jurkowska. Biuro Oświaty Urzędu Miasta reprezentował kierownik pan Stanisław Kowalczyk. Goście zwiedzili szkołę oprowadzani przez nauczycieli języka angielskiego – pani Ewę Chojnowską i pani Magdalenę Chwastowską. Podziwiali nowy wystrój korytarzy, klatki schodowej i sal lekcyjnych. Obejrzeli wystawę prac plastycznych uczniów, prezentację zdjęć z uroczystości i imprez szkolnych, wizualne efekty projektu „Wskrzeszenie malarstwa” oraz wydawnictwa literackich prac konkursowych.

Uczestnicy wizyty mogli zobaczyć zajęcia prowadzone przez nauczycieli na różnych poziomach edukacyjnych – od edukacji wczesnoszkolnej do oddziałów gimnazjalnych. Uczestniczyli w doświadczalnych zajęciach przyrodniczych, „muzealnej” lekcji historii, pokazie robotyki, lekcji techniki z zastosowaniem ciekawych przyrządów, nowoczesnej lekcji informatyki, aktywizujących zajęciach językowych, lekcji matematyki z wykorzystaniem tabletów, zajęciach polonistycznych z tablicą interaktywną, lekcji geografii z wykorzystaniem licznych rekwizytów związanych z mniejszościami narodowymi i społecznościami etnicznymi w Polsce. Dzieci z klas I- III zaprosiły miłych gości na zajęcia z plastyki i muzyki oraz lekcję czytelniczą. Częstowały własnoręcznie przygotowanymi bułeczkami z miodem i owocowymi koreczkami. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili niestandardowe lekcje na świeżym powietrzu.

Kolejnym punktem gościny w Ósemce był program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli – pani Weroniki Tworowskiej, pani Doroty Wojciechowskiej, pani Katarzyny Wolak, pani Moniki Słupskiej, pana Kordiana Zamojskiego i pani Anny Krupy. Uczennice kl. IIIB – Julia Bydłowska i Kinga Skóbel przedstawiły krótki rys historyczny stosunków polsko – litewskich przeplatany występami artystycznymi. Młodzi wykonawcy z klas piątych zaprezentowali się w tańcu do piosenki Michaela Jacksona, a ich starsze koleżanki z kl. III B przedstawiły pantomimę „Bajki duńskiej”. Swoje umiejętności pokazali laureaci konkursów. Adam Chojnowski z kl. 4a, zwycięzca konkursu piosenki angielskiej „You Can Sing”, zaśpiewał „Dreamer”, Emilka Feruś z kl. 5b, laureatka konkursu recytatorskiego „Interpretacje dziecięce”, zaprezentowała się w wierszu J. Brzechwy „Dwa koguty”, a Oliwia Lis z kl. IIIB, zwyciężczyni licznych konkursów krajowych i zagranicznych wykonała na gitarze utwór „Fuoco” Rolanda Dyensa. Litewscy goście z zainteresowaniem śledzili instruktaż gry w szachy prowadzony przez ucznia kl. 2b Piotra Zamojskiego na podłogowej szachownicy. Na zakończenie konferansjerki nawiązały do 100 – lecia niepodległości Polski i Litwy, podkreślając, aby oba nasze kraje działały na rzecz wspólnego interesu, jakim jest niezależna i silna Europa Środkowa.

Dyrektor szkoły Lucyna Bończak przedstawiła metryczkę PSP8, zwracając uwagę na jej charakter i specyfikę. Wyraziła dumę i radość, mogąc prezentować osiągnięcia szkoły i dzielić się doświadczeniami z kowieńskimi nauczycielami. Przedstawiciel litewskiej grupy podziękował za owocną wizytę, dzięki której uczestnicy mogli oglądać konkretne efekty współpracy organu prowadzącego ze szkołą, uczyć się i podpatrywać, aby cenne pomysły wykorzystać w swojej pracy. Przekazał na ręce Pani Dyrektor wydawnictwa litewskie i pamiątkowe gadżety. Gospodarze przygotowali dla gości z Kowna piernikowe serca z życzeniami i okolicznościowe długopisy z nazwą szkoły.

Spotkanie w Ósemce zakończyło się skromnym poczęstunkiem. Gości obsługiwały gimnazjalistki ubrane w regionalne stroje.

Najbardziej wymownym podsumowaniem tego szczególnego spotkania są słowa dołączone do słodkich upominków – myśl Alberta Einsteina oraz życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

„Wielkim kunsztem wykazuje się Nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.”

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów. Które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałość, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.”

Te piękne życzenia społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 kieruje do wszystkich nauczycieli z okazji ich święta.

Teresa Medyńska – Aporowicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.