Ślubowanie w Ósemce w roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

Piątek 12.10.2018 r. był niecodziennym dniem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu, bowiem sześćdziesięciu trzech pierwszoklasistów przybyło odświętnie ubranych wraz ze swoimi najbliższymi na uroczystość pasowania na ucznia. O godz. 10:00 zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki i dzieci dostojnym krokiem wyszły na środek sali i zatańczyły poloneza.

Po zajęciu miejsc głos zabrał burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak. W duchu patriotyzmu i pięknych wartości w ciepłych słowach złożył życzenia pierwszakom oraz nauczycielom z okazji ich święta, po czym nastąpiła część artystyczna w wykonaniu najmłodszych uczniów Ósemki.

Już na początku swojego występu dzieci zgodnym chórem oznajmiły, że: „ślub będą brać ze szkołą”. Specjalnym gościem uroczystości był mieszkający w szkole, wesoły Duszek Aplaus, który zapewnił, że uważnie przyglądał się zachowaniu dzieci podczas lekcji i przerw. Pierwszaki w wierszach oraz piosenkach zaprezentowały swoją wiedzę, świadomość czekających je obowiązków oraz znajomość zasad właściwego postępowania. Nie zabrakło również akcentu patriotycznego – utworów poetyckich i wokalnych sławiących naszą Ojczyznę, ponieważ uroczystość zbiegła się ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci zdały celująco egzamin ze znajomości „Katechizmu polskiego dziecka” i wykonały nasz narodowy taniec – krakowiak. W czasie uroczystości nie zabrakło również życzeń i podziękowań dla nauczycieli w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej.

Po zakończeniu części artystycznej Duszek Aplaus oznajmił: „Pani Dyrektor, drodzy zebrani, oni są świetnie przygotowani. Egzamin na ucznia zdali śpiewająco, ich życie w tej szkole zapowiada się obiecująco”. W związku z pozytywną opinią wystawioną dzieciom, prowadząca uroczystość – Julia Bydłowska z kl. III B zameldowała pani dyrektor Lucynie Bończak, że „ z przedszkolaków zrobiliśmy pierwszaków” i poprosiła o przeprowadzenie ślubowania.

Na salę uroczyście została wprowadzona flaga państwowa i uczniowie złożyli ślubowanie, że będą dobrymi Polakami, uczącymi się kochać Ojczyznę i dla niej pracować. Będą starali się być życzliwymi kolegami, dbającymi o dobre imię swojej klasy i szkoły. Obiecali, że dołożą starań, aby zawsze sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Również rodzice ślubowali, że będą pamiętać, iż dziecko jest unikalnym darem i dlatego będą go uważnie słuchać, często przytulać, doceniać w nim to, co najlepsze, cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata, kiedy jest ono małym dzieckiem. Po złożeniu tak zobowiązujących deklaracji aktu pasowania na ucznia dokonał zastępca burmistrza – Tomasz Witkowski. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę rodziców w wychowaniu oraz niezastąpionych w trudnych sytuacjach szkolnych – dziadków.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor szkoły, gratulując pierwszakom, dziękując nauczycielom za przygotowanie dzieci oraz wszystkim gościom za przybycie. Poza władzami miasta swoją obecnością zaszczyciły społeczność szkolną: Magdalena Wińcer – przedstawiciel Nadleśnictwa w Brzegu, Iwona Makarewicz i Katarzyna Kołodziejska – dyrekcja Przedszkola nr 10, dyrektor żłobka – Emilia Świtoń oraz Agnieszka Soroczyńska.

Na koniec rodzice wręczyli pierwszakom kuferki pełne edukacyjnych niespodzianek. Dzieci otrzymały również pamiątkowe birety w barwach narodowych, dyplomy oraz pierwsze legitymacje szkolne.

Nad przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele klasy 1a, 1b, 1c: Anna Górecka, Zbigniew Marciniak, Aleksandra Krężel, Małgorzata Łanocha, Aneta Barcewicz.

Małgorzata Łanocha

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.