Krajowy Certyfikat dla Ósemki

28 listopada 2018r na uroczystej gali w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie nasza szkoła otrzymała Krajowy Certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że PSP nr 8 pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Wręczenie krajowego certyfikatu poprzedziło otrzymanie w 2015 r., z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty, wojewódzkiego certyfikatu, po wielu latach wspólnie podejmowanych przez całą społeczność szkolną działań prozdrowotnych, które  bardzo dobrze wpisywały się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. Istotą programu było przede wszystkim regularnie przeprowadzane diagnozy potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułowane były priorytetowe problemy oraz planowane zadania i działania umożliwiające jej realizację. Każda szkoła promująca zdrowie autonomicznie wyznaczała sobie cele i zadania do realizacji w tym zakresie, a jej działania były ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie z rąk przedstawiciela MEN, pani Agnieszki Ludwin, zastępcy dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz przewodniczącej Centralnej Kapituły pani prof. Barbary Woynarowskiej otrzymały: dyrektor szkoły – pani Lucyna Bończak i szkolny koordynator – pani Izabela Jasiak. Dziękujemy wojewódzkiemu koordynatorowi, pani Agnieszce Skrzydelskiej z WZPWE w Opolu, za wsparcie merytoryczne, okazaną życzliwość i serdeczność w podejmowanych przez całą społeczność szkolną działaniach.

LB

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.