Od dziś – ADMINISTRACJA przyjazna Uczniom PSP nr 8

            Czwartek, 14 marca, był dla części uczniów PSP nr 8 w Brzegu dniem bez podręczników i siedzenia w szkolnych ławkach. Oczywiście nie oznacza to, że w tym dniu nie zdobywali oni wiedzy, bowiem dla młodzieży uczęszczającej do klas V-VIII punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczął się Dzień Kariery Zawodowej.

Tegoroczny Dzień Kariery Zawodowej był kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach innowacji „Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego. Od przedszkola do gimnazjum”, której celem jest przede wszystkim uświadomienie uczniom zarówno tego, jak zróżnicowany jest rynek pracy, jak i możliwości dalszego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.

W ramach innowacji, której wdrażanie trwa od roku 2016 uczniowie zapoznawali się już z zagadnieniami przedsiębiorczości i finansów, w tym roku realizowany był moduł „Administracja”.

            Przygotowania do Dnia Kariery Zawodowej rozpoczęli wychowawcy poszczególnych klas wprowadzając swoich uczniów w zagadnienia związane z administracją, jako zjawiskiem zarządzania sprawami przedsiębiorstwa i państwa. Uczniowie poznawali podstawowe zagadnienia związane z prawem administracyjnym, uświadomili sobie ilu aspektów ich życia to prawo dotyka, jakie są cele regulacji prawnych i zrozumieli, jak wielu problemów można uniknąć dzięki podstawowemu zorientowaniu w sprawach administracyjnych. Uczniowie starszych klas mieli również możliwość zapoznania się z administracją, jako kierunkiem rozwoju zawodowego, dowiedzieli się, jaki zakres obowiązków kryje się pod pojęciem „pracownik administracyjny” zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wspólnie z nauczycielami określili predyspozycje niezbędne do pracy w administracji oraz poznali ścieżkę kształcenia w tym kierunku. Dodatkową korzyścią dla uczniów było uświadomienie sobie, że to, czego dziś uczą się w szkole podstawowej i gimnazjum będzie miało istotne znaczenie dla możliwości dalszego rozwoju, w tym rozwoju zawodowego.

            Czwartek był dniem pełnym wrażeń i emocji nie tylko dla uczniów naszej szkoły, również dla urzędników magistratu i starostwa powiatowego, którzy w tym dniu spotkali się z uczniami. Dzień Kariery Zawodowej otworzyła pani dyrektor, Lucyna Bończak krótkim wprowadzeniem. Następnie Sekretarz Gminy Brzeg, pani Krystyna Nowakowska-Bider, wygłosiła krótki, ale treściwy wykład „Jako administracja jesteśmy dla Was, po to by o Was dbać”. Następie uczniowie każdej z klas wyruszyli do różnych urzędów gminnych i powiatowych, by poznać specyfikę ich pracy oraz porozmawiać z pracownikami. Nad całością przedsięwzięcia czuwali: pedagog J. Gawlik, psycholog M. Szewczyk oraz S. Pluta – twórcy scenariusza tego pełnego emocji dnia.

W tym dniu odwiedziliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zdobyliśmy wiedzę dotyczącą pomocy, jakiej PCPR udziela zarówno rodzinom, jak i osobom niepełnosprawnym. Uczniowie mieli możliwość usłyszeć o pieczy zastępczej i o problemach, przed jakimi stają rodziny udzielające pomocy zaniedbywanym dzieciom oraz o wolontariacie i jego znaczeniu dla innych. Uczniowie poznali wyzwania, jakie stają przed pracownikami Centrum, ale również mogli przekonać się, jak wiele satysfakcji daje im ta praca. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej również zapoznali uczniów z zakresem udzielanej pomocy oraz opowiedzieli o tym, jak wygląda typowy dzień pracy Ośrodka. Zarówno w PCPR, jak i w MOPS uczniowie dowiedzieli się jak ważną cechą w pracy w tych instytucjach jest empatia i życzliwość, ale również uświadomili sobie, że nie jest to praca, która kończy się wraz z wybiciem godziny 15:00.

O wyzwaniach, jakie spotykają pracownicy jednostek samorządowych uczniowie mieli również możliwość usłyszeć w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie obok informacji związanych z sytuacją na lokalnym rynku pracy, poznali zadania PUP oraz zdobyli wiedzę dotyczącą pomocy udzielanej przez tą instytucję osobom bezrobotnym. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzili uczniów w zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych oraz praw przysługujących osobom ubezpieczonym, w tym przybliżyli kwestię odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez ZUS. W Urzędzie Skarbowym z kolei uczniowie mieli możliwość zapoznania się z konsekwencjami uchylania się od obowiązku podatkowego, obowiązujących terminach rozliczeń i przysporzeniach od których należy odprowadzić podatek. W obu instytucjach uczniowie przekonali się, że pracowników tych instytucji łączą przede wszystkim doskonała znajomość prawa oraz rozwinięte kompetencje komunikacyjne.

Równie ciekawą była wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, którego klientami zostaną nasi uczniowie w przyszłości. Pracownicy tego USC spotykają mieszkańców naszego miasta zarówno w chwilach dla nich najszczęśliwszych, jak i tych mniej przyjemnych, dlatego ich praca wymaga szczególnego taktu i empatii. W czasie wizyty okazało się również, że USC jest również miejscem przesiąkniętym historią nie tylko rodzin, ale też naszego miasta – uczniowie mieli możliwość zobaczyć akta stanu cywilnego ze śladem po kuli wystrzelonej w 1946 roku.

 W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uczniowie przekonali się, jak szeroki jest zakres zadań pracowników tej służby i jak ważną pracę wykonują dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Fakt, że nie mamy na terenie naszego miasta żadnej epidemii zawdzięczamy pracownikom SANEPiD-u, których najważniejszą cechą jest bezkompromisowość i konsekwencja w działaniu.

Również Wydział Gospodarki Lokalami i Nieruchomościami oraz Wydział Mieszkaniowy są instytucjami, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców zapewniając obsługę inwestycyjną i remontową użytkownikom mieszkań komunalnych. Podobnie, jak w poprzednich instytucjach w pracy w tych wydziałach istotnymi cechami są skrupulatność, skuteczność działania oraz znajomość obowiązującego prawa.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego był kolejnym celem naszych wizyt, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy przy planowaniu inwestycji, kosztów i nadzorze nad ich realizacją. W czasie rozmowy z pracownikami Wydziału uczniowie dowiedzieli się, jak szeroka wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, marketingu, zarządzania i finansów jest niezbędna do pracy, której nadrzędnym celem jest rozwój powiatu brzeskiego. Młodzież miała też okazję usłyszeć, nie tylko o tym jak szeroka wiedza jest niezbędna do pracy w tym Wydziale, ale też o satysfakcji jaka jest udziałem jego pracowników, kiedy kończy się inwestycję i zapewnia mieszkańcom powiatu nowe możliwości.

            Wizyty w urzędach i instytucjach samorządowych nie były tylko wizytami poglądowymi, uczniowie mieli za zadanie zdobyć informacje pozwalające na zaprezentowanie pracy odwiedzanego urzędu innym uczniom naszej szkoły. Na koniec Dnia Kariery Zawodowej uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie przedstawiciele każdej z klas mieli możliwość wcielić się w rolę nauczycieli-sprawozdawców i przekazać zdobytą wiedzę pozostałym klasom. Ten element dnia pozwolił uczniom poćwiczyć umiejętność selekcji informacji, dostosowania formy przekazu do możliwości odbiorców oraz doskonalić techniki autoprezentacji.

            Dzień Kariery Zawodowej rozwinął kompetencje miękkie uczniów, ale obfitował również z konkretną wiedzę, dotyczącą meandrów prawa administracyjnego, specyfiki pracy w urzędach samorządowych oraz podniósł świadomość praw i obowiązków ciążących na obywatelach w postępowaniu administracyjnym. Po takich doświadczeniach wizyta w jakiejkolwiek instytucji i załatwienie sprawy urzędowej nie będzie dla naszych uczniów najmniejszym problemem.

Katarzyna Wysocka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.