Organizacja pracy szkoły w dniach 16-25 marca

 1. W dniach 16-25 marca 2020r szkoła będzie zamknięta dla petentów.
 2. Szkoła pracuje w godzinach 8.00-12.00.
 3. W ważnych, pilnych sprawach w godzinach 8.00-12.00 należy
  kontaktować się ze szkołą telefonicznie: Sekretariat: 77/4045215,
  bądź e-mailowo: psp8@brzeg.pl
 4. Od godziny 12.00 można kontaktować się pod numerami:
  Dyrektor szkoły: 506127677
  Wicedyrektor szkoły: 602584629
 • W dniach od 16.03.20 r. do 25.03.20 r. dyrektor szkoły oddelegowuje wszystkich nauczycieli do pracy zdalnej, w tym do:
 • świadczenia pracy – komunikowania się z uczniami i rodzicami celem udostępniania lub przekazania materiałów dydaktycznych do samodzielnej nauki w różnych formach i rodzajach komunikatorów; w szczególności przez e-dziennik. 
 • Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania, nauczyciele specjaliści przekazywać będą szczegółowe informacje do rodziców uczniów przez e-dziennik. 
 • Rodzice i uczniowie mogą komunikować się z nauczycielami w godzinach 10.00-16.00, w szczególności przez e-dziennik, pocztę elektroniczną, sms. 
 • Wychowawcy klas ustawicznie przypominają uczniom i rodzicom o potrzebie bezwzględnej izolacji w trosce o zdrowie własne i własnej rodziny; 
 • Nauczyciele wykorzystują czas na samokształcenie; planowanie dalszej pracy nauczycielskiej, wychowawczej, przygotowywanie/edytowanie materiałów dydaktycznych. 
 • Zobowiązuję uczniów do:
 • bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń:  
 • Proszę Rodziców o;
 • przypilnowanie swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu;
 • codzienne śledzenie komunikatów zamieszczonych na e-dzienniku, w tym potwierdzania wychowawcom klasy pobytu dziecka w domu i codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Z poważaniem,
dyrektor szkoły
Lucyna Bończak 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.