INFORMACJA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu informuje, że od dnia 15marca do 19 marca 2021 zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasie 1a integracyjnej. Klasa przechodzi na naukę zdalną, w związku ze stwierdzonym pozytywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 u jednej z uczennic tej klasy. Ponadto kwarantanną objęta jest 8 osobowa grupa dzieci ze świetlicy szkolnej.  Uczniowie pozostałych klas I-III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Kwarantanną objęto również 3 nauczycieli uczących w klasie 1a oraz jednego nauczyciela – wychowawcę świetlicy szkolnej.

Podejmując określone działania dyrektor szkoły ściśle współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły przekazywane są rodzicom poprzez e-dziennik oraz za pomocą strony internetowej szkoły.
W szkole każdego dnia i na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Każda klasa ma do swojej wyłącznej dyspozycji jeden gabinet, dzięki czemu uczniowie nie przemieszczają się do innych gabinetów. Wszystkich rodziców prosimy o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania środków ochrony osobistej – maseczek, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji i zachowania dystansu społecznego.

Z poważaniem
Lucyna Bończak – dyrektor szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.