Innowacyjna „Ósemka”

„Umysł jest jak spadochron, działa tylko wtedy, gdy jest otwarty.”
Albert Einstein

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu uczestniczy od blisko dwóch lat w pilotażowym projekcie „Szkoła dla Innowatora”, którego współorganizatorem jest – obok Ministerstwa Rozwoju – m.in. Fundacja „Zwolnieni z Teorii” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest wykształcenie w uczniach za pomocą nowatorskich metod i technik pięciu najważniejszych kompetencji proinnowacyjnych, takich jak: współpraca, twórcze rozwiązywanie problemów, samodzielność myślenia, liderstwo, zarządzanie sobą. 

Są to wiązki kompetencji, które nauczyciele-innowatorzy z ósemki: Magdalena Tabiszewska, Monika Słupska, Szymon Gancarczyk, Katrarzyna Wysocka, Małgorzata Habrych, Anna Bromboszcz i Kordian Zamojski oraz dyrektor szkoły Lucyna Bończak, na licznych warsztatach wyjazdowych, szkoleniach online oraz spotkaniach z trenerami pogłębiają i wdrażają w swojej codziennej pracy. W dniach 22-24 sierpnia wzięli oni udział w trzydniowych warsztatach w Warszawie, podczas których z pozostałymi uczestnikami z 19 innych wybranych szkół z całej Polski doskonalili swoje umiejętności, aby jeszcze skuteczniej, bardziej twórczo oraz efektywnie pracować z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele z „Ósemki” podczas bardzo aktywnych zajęć warsztatowych poznali nowe metody i techniki, jak np. modelowanie, uczenie jawne, scaffolding, rutyny, czyli schematy widocznego myślenia, wspomagane mistrzostwo i celowa praktyka, które pomogą im jeszcze sprawniej wzmacniać i pogłębiać kompetencje proinnowacyjne. Podzielili się doświadczeniami w kręgu nauczycieli uczących danego przedmiotu z przepracowanych dotychczas innowacyjnych strategii: praca w parach i grupach, informacja zwrotna, praca z błędem. Przetestowali na sobie nowe poznane strategie uczenia w ramach poszczególnych związek kompetencji: m.in. metodę delficką, debatę oksfordzką, metodę 6-3-5, metodę SCAMPER, metodę pogłębionej analizy problemu, metodę ZWI, techniki przywoływania i rozwijania myślenia dywergencyjnego. Nie do przecenienia zdaje także się być wymiana doświadczeń i współpraca nauczycieli-innowatorów z całej Polski: Kamienicy, Zadroża, Szprotawy, Rzeszowa, Łaska, Świnoujścia, Łodzi i innych.

Należy wspomnieć, że wdrażane nowatorskie techniki i strategie nauczania mają ogromny wpływ na motywację uczniów i ich aktywność na lekcjach, a także na wysoki poziom nauczania, co wykazały wyniki egzaminu ósmoklasisty – PSP nr 8 uzyskała w tym roku najwyższe wyniki wśród brzeskich szkół publicznych z każdej części egzaminu (język polski, matematyka, język angielski). W skali staninowej, która odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkolę na tle wyników osiągniętych przez całą populację, „Ósemka” na 9 przedziałów zajmuje jedne z najwyższych: język polski – stanin 6 (wyżej średniej), matematyka – stanin 7 (wysoki), język angielski – stanin 7 (wysoki). Nauczyciele jednak nie spoczywają na laurach. Przed nami kolejne wyzwania – mówią uczestnicy warsztatów – czyli wdrożenie do codziennej pracy poznanych nowości. Trenerzy już w październiku podczas następnych warsztatów będą zbierać bowiem od nas informację zwrotną, co się sprawdziło, a co niekoniecznie; co warto wprowadzić na stałe w repertuar metod i form, a co należy odrzucić lub praktykować rzadziej. W kolejnych dniach czekają na nas ciekawe liczne podróże: klasa 8c odbędzie wycieczkę projektową do Warszawy, a podczas innych wyjazdów pozna także polskie

innowacyjne firmy i z bliska przyjrzy się ich funkcjonowaniu na rynku.

Nauczyciele twierdzą, że oprócz nauki konkretnych narzędzi, sami musieli nauczyć się prawdziwej współpracy, otwartości umysłu, kreatywnego i dywergencyjnego myślenia. Dodają, że bycie innowatorem to piękna, ale zobowiązująca przygoda, gdyż obok świetnego przygotowania uczniów do egzaminu, ogromny nacisk kładą dodatkowo na kształcenie wielu kompetencji proinnowacyjnych, zgodnie z myślą Alberta Einsteina, iż „nauka powinna być prowadzona w szkole tak, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Podkreślają, że wiąże się to z większym nakładem ich pracy i dużym zaangażowaniem, ale także z ogromną satysfakcją, gdyż czują, że nie stoją w miejscu, mimo tak trudnego doświadczenia, jakim było nauczanie zdalne. Wierzymy mocno, że ukształtowane kompetencje spowodują, że uczniowie odnajdą się w tak szybko zmieniającej się i coraz trudniejszej rzeczywistości XXI wieku – dodają zgodnie.

Monika Słupska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.