Z Ósemką w drodze do ekoświata

Z tym hasłem przewodnim PSP nr 8 od września 2021 roku rozpocznie realizację międzynarodowego projektu ekologicznego, finansowanego przez grupę DS Smith. Jego celem jest poprawa bioróżnorodności najbliższej okolicy. Opracowany przez nauczycieli już w kwietniu projekt oraz kosztorys uzyskał pozytywną akceptację komisji konkursowej, dzięki czemu na jego realizację szkoła otrzymała podczas wakacji 1.100 euro. 

W projekt zaangażowani będą uczniowie klas III-VII, nauczyciele, pracownicy obsługi szkolnej, rodzice oraz instytucje działające na rzecz środowiska. Głównymi koordynatorkami będą nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu: Barbara Pyrek, Anna Bromboszcz i Magdalena Tabiszewska.  W celu poprawy środowiska naturalnego uczniowie wykonają nasadzenia kwietne z logo szkoły i miasta.  W ramach lekcji techniki i zajęć dodatkowych samodzielnie stworzą domki dla owadów i budki lęgowe dla ptaków zamieszkujących okolice szkoły.   Uczestnicy przygotują teren i nasadzą rośliny łąkowe (głównie miododajne), aby utworzyć atrakcyjne i nietypowe miejsce edukacyjne.       

Działania projektowe mają na celu wzrost świadomości  w zakresie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego dzięki identyfikowaniu się uczniów z samodzielnie wykonanymi ekosystemami.  Nauczyciele prowadzący zadbają o atrakcyjną akcję informacyjną, której efektem będzie wzrost świadomości ekologicznej, zmiany zachowań całej społeczności lokalnej, zapewniając tym samym rodzimej przyrodzie lepsze warunki do rozwoju. Realizacja inicjatywy jest zgodna z założeniami ekologicznymi MEN oraz władz naszego miasta.

Magdalena Tabiszewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.