Ósemka w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

W roku szkolnym 2021/2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu jest partnerem w realizacji grantu CMI, w ramach którego zostało utworzone koło informatyczne dla uczniów. Szkolnym koordynatorem projektu i prowadzącym zajęcia jest p. Szymon Gancarczyk.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 przystąpiła do III edycji CMI i od 1 października dwunastoosobowa grupa uczniów z klas V-VIII bierze udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka koła informatycznego jest bardzo urozmaicona, jednak główny nacisk położony jest na zagadnienia algorytmiki i programowania. Zajęcia odbywają się co piątek, a uczniowie z zapałem doskonalą swoje umiejętności programistyczne oraz poznają kolejne języki programowania, takie jak: Scratch, Python czy C++. W trakcie warsztatów mają też możliwość zapoznania się z różnymi sposobami rozwiązywania zadań i problemów metodami algorytmicznymi. 

Warto podkreślić również, iż w ramach projektu, w II semestrze nauki, szkoła otrzyma pakiet 3 robotów do współpracy z tabletami i komputerami, które będą służyć uczniom naszej placówki i uatrakcyjnią zajęcia informatyczne. Dodatkowo poprzez realizację grantów projektowych nauczyciel zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mikrokontrolerów. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie uczestniczący w zajęciach, w ramach kółka informatycznego, mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych. 

Szymon Gancarczyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.