Jesteś tutaj: Start / Ochrona danych

Ochrona danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu informuje, że:

zgodnie z ort. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Publicznej Szkoły

Podstawowej Nr 8 z siedzibą w Brzegu przy ul. Lompy 1 ,

tel: 77 404 52 15, email: psp8@brzeg.pl

 

  1. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań

ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.

z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

  1. Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8

w Brzegu jest mgr Katarzyna Wolak

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8

w Brzegu jest możliwy jest pod numerem tel. 77 404 52 15

 

Informacja Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej nr 8

 Podpisał dyrektor PSP8  

Lucyna Bończak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSP 8
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Marek Miarczyński
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:823