Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje, kryteria, terminy

Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Informacje ogólne

Zmiany przepisów prawa oświatowego wprowadzone zostały ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 610). Przepisy prawa gwarantują przyjęcie do szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu. Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Kryteria, terminy przyjęć do szkół podstawowych

Na podstawie art. 133 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały NR XXX/357/17 Rady Miejskie Brzegu z 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów oraz ustalania liczby punktów za poszczególne kryteria, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych.

Deklaracja nauki w obwodowej szkole podstawowej

Rodzice kandydatów do szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają w formie elektronicznej Zgłoszenie kandydata do szkoły na portalu http://www.brzeg.podstawowe.vnabor.pl/. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Zgłoszenie odręcznie. Zgłoszenie w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisane Zgłoszenie – w formie papierowej – należy złożyć w szkole obwodowej.

Deklaracja nauki w szkole podstawowej innej niż obwodowa

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie w 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji rodziców.

Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek odręcznie. Wniosek w formie papierowej można otrzymać w każdej szkole podstawowej. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany Wniosek – w formie papierowej – należy złożyć w szkole pierwszej preferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do obwodowej szkoły podstawowej, jak i rekrutacyjnej, można uzyskać bezpośrednio w dowolnej szkole podstawowej.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do szkół podstawowych

Od 13 lutego 2019 r. od godz. 8.00
do 1 marca 2019 r. do godz. 15.00.
26 marca 2019 r. godz. 8:00 opublikowanie listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSP 8
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Marek Miarczyński
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1058