Harmonogram pracy rady pedagogicznej

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 (ROK SZK. 2020/2021)