Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2021/2022 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

Przewodnicząca Rady Rodziców: Aleksandra Głowik
Zastępca Rady Rodziców: Justyna Markowska
Skarbnik: Małgorzata Wanowska- Lipka

Konto Rady Rodziców:
10 10203668 0000 5802 0355 4060

Przy wpłacie na konto prosimy w tytule przelewu
podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę