Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8
w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Aleksandra Głowik

Zastępca Rady Rodziców: Beata Młodynia

Skarbnik: Agnieszka Kubiak

Konto Rady Rodziców:
10 10203668 0000 5802 0355 4060