Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przypominamy, że termin składania wniosków dotyczących świadczeń wakacyjnych upływa dnia 10.06.2021.

Regulamin wraz z aktualnymi załącznikami oraz progi dochodowe (dokumenty te można pobrać ze strony celem wydrukowania wybranych stron) znajdują się poniżej: