Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przypominamy, że termin składania oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za 2020 rok oraz termin składania wniosków do zwiększonych wydatków wiosennych upływa dnia 31.03.2021.

Regulamin wraz z aktualnymi załącznikami oraz progi dochodowe (dokumenty te można pobrać ze strony celem wydrukowania wybranych stron) znajdują się poniżej: