Punkt pomocy kryzysowej – MOPS

PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Brzeg ul. Piastowska 29a
ppk@mops-brzeg.pl 
77/416 05 06
77/400 80 14

Bezpłatna pomoc w zakresie:
– Psychologicznym,
– Socjalno-Prawnym,
– Uzależnień,
– Przemocy w rodzinie,
– Rodzinnym,
– Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
– Grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc,
– Szkoły dla rodziców i wychowawców.

Zadania realizowane są ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.