Oświadczenia do zapoznania się / pobrania / druku

Poniżej zamieszczamy wszystkie oświadczenia do rekrutacji.
Można się z nimi zapoznać przed wypełnieniem.
Można także pobrać je na swój komputer i wydrukować.

Oświadczenie nr 1 – o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Brzeg

Oświadczenie nr 2 – o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły pierwszego wyboru

Oświadczenie nr 3 – o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły pierwszego wyboru

Oświadczenie nr 4 – o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły pierwszego wyboru krewnych (babcia, dziadek), którzy wspierają rodziców w opiece nad dzieckiem kandydatem

Oświadczenie nr 5 – o wielodzietności rodziny lub pieczy zastępczej

Oświadczenie nr 6 – o niepełnosprawności kandydata

Oświadczenie nr 7 – o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie