Poniżej zamieszczamy wszystkie oświadczenia do rekrutacji.
Można się z nimi zapoznać przed wypełnieniem.
Można także pobrać je na swój komputer i wydrukować.

Oświadczenie nr 1 – o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Brzeg

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_1_zamieszkanie_gmina_brzeg.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]

Oświadczenie nr 2 – o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły pierwszego wyboru

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_2_rodzenstwo_w_szkole_pierwszego_wyboru.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]

Oświadczenie nr 3 – o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły pierwszego wyboru

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_3_rodzic-pracujacy-w-szkole_1_wyboru.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]

Oświadczenie nr 4 – o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły pierwszego wyboru krewnych (babcia, dziadek), którzy wspierają rodziców w opiece nad dzieckiem kandydatem

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_4_krewni_zamieszkujacy-w-obwodzie.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]

Oświadczenie nr 5 – o wielodzietności rodziny lub pieczy zastępczej

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_5_o-wielodzietnosci_rodziny_lub_pieczy_zastepczej.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]

Oświadczenie nr 6 – o niepełnosprawności kandydata

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_6_niepelnosprawnosc_kandydata.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]

Oświadczenie nr 7 – o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

[embeddoc url=”https://e-osemka.pl/wp-content/uploads/2021/02/Oswiadczenie_nr_7_smotne_wychowywanie_dziecka.pdf” height=”50%” download=”all” viewer=”google”]