O nas

Samorząd szkolny 2018/2019
Przewodnicząca Samorządu szkolnego: Julia Karlikowska
Zastępca przewodniczącej: Martyna Łyczkowska
Skarbnik Samorządu: Anastazja Łukaszów
Opiekunowie: Anna Łabudek, Katarzyna Wysocka                                                                                                          

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, wdrażanie i zachęcanie uczniów do współdziałania;
  • Kształtowanie nawyku przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.