Ubezpieczenie

Poniżej publikujemy ofertę dotyczącą ubezpieczenia uczniów w nowym roku szkolnym:
– komunikat dla rodziców dotyczący ubezpieczenia NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków),
– ofertę indywidualnego ubezpieczenia NWW,
– ogólne warunki ubezpieczenia NWW.