Szkoła dla innowatora

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu, jako jedna z 20 szkół w Polsce, uczestniczy do pilotażowym projekcie „Szkoła dla innowatora”. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wdrożeniem projektu zajmuje się Centrum Edukacji Obywatelskiej. W wybranych szkołach wypracowuje się rozwiązania służące kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych u dzieci. W ramach projektu szkoła Szkoła otrzymała m. in. wsparcie finansowe na doposażenie oraz re-aranżację przestrzeni szkolnej.

Oficjalna strona projektu: https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/