Godziny otwarcia, informacje

Przed wejściem do biblioteki szkolnej należy bezwzględnie zasłonić usta i twarz maseczką oraz zdezynfekować ręce. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 uczniów.

Księgozbiór

Posiadamy lektury obowiązujące w klasach I-VIII szkoły podstawowej . Z księgozbioru literatury popularnonaukowej chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie.  Biblioteka posiada pokaźny zbiór literatury pięknej. Największą popularnością cieszy się duży dział literatury młodzieżowej i bajek dla najmłodszych uczniów wzbogacony ostatnio także dzięki rządowemu programowi „Książki naszych marzeń”.

W czytelni został wyodrębniony księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzi bogaty zbiór encyklopedii, słowników przedmiotowych i ogólnych.

Założenia ogólne pracy biblioteki

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczo-kulturalnych szkoły. Pełni rolę centrum multimedialnego i informacyjnego. Wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Gromadzi i udostępnia lektury, literaturę piękną i popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne, prasę oraz zbiory specjalne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele  i inni pracownicy szkoły. W czytelni wydzielony został księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu.

Wielkość zbiorów bibliotecznych  to 17200  pozycji w księgach inwentarzowych. Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami – wypożyczalnią i czytelnią oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W bibliotece dostępne są czasopisma dla dzieci i młodzieży, a także dla nauczycieli. W czytelni można korzystać na miejscu z następujących tytułów czasopism:

  • „Świerszczyk” – dla najmłodszych czytelników
  • „Victor Junior” – dla uczniów szkoły podstawowej
  • „Victor Gimnazjalista” – dla uczniów gimnazjum
  • „Biblioteka w szkole” – dla nauczycieli i wychowawców
  • „Wszystko dla Szkoły” – dla nauczycieli i wychowawców
  • „Sygnał” – da nauczycieli i wychowawców

Bibliotekę prowadzi mgr Szymon Gancarczyk