Teatrzyk Kamishibai w bibliotece szkolnej

18.12.2018
Dzisiaj uczniowie klasy 1c, razem z wychowawcą – panią Anetą
Barcewicz, odwiedzili bibliotekę szkolną. Tym razem, oprócz pogadanki
na temat funkcjonowania biblioteki i wypożyczania książek, czekała na
nich niespodzianka – teatrzyk kamishibai. Pięknie ilustrowana bajka o
Wiśle wniosła wiele radości i nowej wiedzy. Już niedługo spotkamy się
ponownie na nowych twórczych działaniach! Bibliotekarze szkolni
czekają też na odwiedziny kolejnych klas pierwszych i nie tylko…