Dyrekcja

Dyrektor szkoły – mgr Lucyna Bończak

Zastępca dyrektora: mgr Iwona Kiesińska