Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Lompy 1, 49-300 Brzeg
tel. 77 / 404 52 15 wewnętrzny:
– 21 – sekretariat
– 23 – wicedyrektor szkoły
– 24 – księgowość
– 25 – pokój nauczycielski
– 26 – pedagog i psycholog szkolny
– 27 – świetlica

Konto Rady Rodziców: 10 1020 3668 0000 5802 0355 4060

e-mail szkoły: psp8@brzeg.pl
strona szkoły: www.e-osemka.pl