Opis naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 funkcjonuje od 1 września 1961 roku. Nasza szkoła ulokowana jest w okolicy osiedla domków jednorodzinnych, w zacisznej i bezpiecznej części miasta, w otoczeniu pięknych terenów zielonych. Przez rodziców uczniów określana jest jako „kameralna i przyjazna”. W 2012 roku została przeprowadzona termomodernizacja budynku. Szkoła dysponuje boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią tartanową, skocznią do skoku w dal, dodatkowym boiskiem do piłki ręcznej, atrakcyjnym Placem Zabaw dostosowanym również dla uczniów niepełnosprawnych. Ma zlikwidowane bariery architektoniczne, funkcjonują: winda, podjazdy, platformy, poręcze, toalety. Objęta jest ona monitoringiem wizyjnym. Dla uczniów klas pierwszych na parterze szkoły znajdują się sale lekcyjne, przestronna świetlica, stołówka szkolna, mała i duża sala gimnastyczna, profesjonalny gabinet do zajęć specjalistycznych oraz dostosowane toalety. Wszystkim chętnym zapewniamy opiekę świetlicową dla dzieci w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Nasza placówka umożliwia korzystanie z obiadów w ramach cateringu.

Nasza szkoła zapewnia optymalne warunki do nauki, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu klas lekcyjnych w meble szkole, odpowiednie oświetlenie oraz różnorodne pomoce i sprzęt technodydaktyczny. Ponadto posiada dwie pracownie informatyczno-multimedialne z dostępem do Internetu, bibliotekę wyposażoną w ICIM, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet pielęgniarki szkolnej oraz sklepik. Szkoła liczy 21 oddziałów. Specyfiką naszej placówki jako jedynej w powiecie brzeskim jest możliwość kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. W szkole funkcjonuje 10 oddziałów integracyjnych, a w poszczególnych klasach integracyjnych kształcą się uczniowie od 3-5 o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Budynek i otoczenie dostosowane są do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Ponadto szkoła zatrudnia nauczycieli wspomagających, specjalistów w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in.: logopedę, surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagogów, pedagoga i psychologa szkolnego. Ponadto odbywają się zajęcia z integracji sensorycznej oraz biofeedbacku.

Bardzo dużą zaletą szkoły jest wysoko wykwalifikowana, prężna kadra nauczycielska podejmująca działania innowacyjne, realizująca szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, z pasją realizująca wiele ciekawych przedsięwzięć, lubiąca i szanująca swoją pracę. Dzięki niej uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce, olimpiadach, zawodach sportowych, zdobywają tytuły laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i artystycznych. Szkoła uczestniczy w projektach unijnych, z których pozyskuje sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych. Od roku szkolnego 2017/2018 PSP8 realizuje 2-letni projekt skierowany do wszystkich uczniów pn. „Odkrywcy sekretów nauki” we współpracy z RZPWE. Ponadto realizuje takie programy jak: „Program dla szkół”, „Trzymaj Formę”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Bieg po zdrowie”. Nasza placówka posiada bogatą tradycję, organizując od wielu lat nowatorskie szkolne uroczystości: Plebiscyt na Super Mamę, Mistrzostwa Dwóch Pokoleń, Olimpiadę Integracyjną, Festiwal Teatrów Klasowych „STEFEK”, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „YOU CAN SING”. W szkole prężnie działają samorządy uczniowskie, które współorganizują życie placówki.  Istotą naszej pracy jest pełna integracja uczniów zdrowych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczycieli oraz zaangażowanych w życie szkoły rodziców, wokół wspólnych celów. Uczeń, Nauczyciel i Rodzic to trzy podmioty współuczestniczące w procesie edukacyjnym. Staramy się, aby wszyscy okazywali sobie wzajemny szacunek, życzliwość i partnerstwo. Nasza szkoła jest nowoczesną placówką, dynamicznie rozwijającą się, realizującą swoje zadania statutowe, dostosowującą swoją ofertę edukacyjną do zainteresowań i potrzeb wszystkich uczniów.