Nasza szkoła jest jedną z dwudziestu szkół w Polsce, która po dwóch etapach rekrutacji została zakwalifikowana do pilotażowego projektu SZKOŁA DLA INNOWATORA. W pierwszym etapie zgłosiły się 402 szkoły, z czego 373 spełniły wymogi formalne. Grupa ekspertów wyłoniła 67 szkół do drugiego etapu na podstawie wypełnionej aplikacji, uwzględniającej m.in. opis innowacyjnych działań, ich celów i uzyskanych efektów. Ponadto należało opisać własne doświadczenia, które przekładają się na pracę i zaangażowanie nauczycieli. Ważnym zadaniem było opisanie zmian, które planujemy wdrożyć w związku z udziałem w projekcie oraz celów, które przed sobą stawiamy, a także określenie, w jakim stopniu będziemy zaangażowani w ich realizację. 

W drugim etapie rekrutacji odbyła się telekonferencja eksperta z dyrektorem oraz eksperta z nauczycielem. Z ramienia naszej szkoły uczestniczyła pani Monika Słupska –nauczycielka języka polskiego. W wyniku drugiego etapu rekrutacji zostało wyłonionych 20 szkół w Polsce. W związku z koniecznością wyboru klasy siódmej w przyszłym roku szkolnym należało również uzasadnić jej wybór oraz przedstawić oczekiwania uczniów należących do tej klasy: czego pragną się nauczyć, dowiedzieć i doświadczyć. Do projektu należało zgłosić dyrektora szkoły oraz od 8-11 nauczycieli uczących wybraną grupę uczniów, przede wszystkim wychowawcę klasy, oraz nauczycieli – głównie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki, języka angielskiego oraz języka polskiego. 

Szkoła dla innowatora – to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez lidera, którym jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. Inicjatorami projektu są: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.Projekt pilotażowy, innowacyjny SZKOŁA DLA INNOWATORA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Autorzy projektu będą pracowali z wybraną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli przeprowadzić z uczniami intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne. Kluczowe znaczenie dla innowacyjności ma zaś system edukacji, który powinien rozwijać u młodych ludzi kompetencje, pozwalające im skutecznie działać – w życiu prywatnym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej. Sprawdzone rozwiązania zostaną stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022.Placówki uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe i intensywne wsparcie, takie jak:

  • program wsparcia szkoleniowego dla dyrektora (wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy);
  • program wsparcia szkoleniowego dla grupy nauczycieli (wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy);
  • narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami;
  • doposażenie i re-aranżacja przestrzeni szkolnej;
  • wycieczki edukacyjne i spotkania z innowatorami dla klasy uczestniczącej w projekcie.

Autorzy projektu chcą osiągnąć zaplanowane cele, dając nauczycielom i dyrektorom inspiracje i wsparcie merytoryczne, aby wypracowano rozwiązania najlepsze dla uczniów i ich szkoły. Każda z 20 wyselekcjonowanych placówek posiada dużą elastyczność w korzystaniu ze wsparcia projektu oraz w wyborze sfer, których dotyczyć będą zmiany. W projekcie zostaną rozwinięte następujące kompetencje: ciekawość i odkrywanie nowych możliwości, myślenie dywergencyjne, odwaga i podejmowanie ryzyka, opóźniona lub odroczona gratyfikacja, tworzenie pomysłów, kadrowanie problemów, wizualizacja problemu i rozwijanie wyobraźni poprzez przydatne metafory, zarządzanie zmianą i improwizacja, rozwiązywanie problemów, praca nad wieloma problemami w tym samym czasie, podejmowanie decyzji, wytrwałość, orientacji na przyszłość współpraca, samodzielność myślenia, umiejętność uczenia się, liderowanie, rozwijanie zainteresowań i nauczania.  

Zakwalifikowanie się do tego projektu uważamy za nasz wielki sukces. Jesteśmy dumni i gotowi na nowe wyzwania. Liczymy na to, że podjęte działania i ogrom włożonej pracy przyczyni się do rozwoju kompetencji proinnowacyjnych wszystkich podmiotów szkoły, a przede wszystkim w znacznym stopniu podniesie efektywność zajęć lekcyjnych i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły. 

Lucyna Bończak